سند فسخ و اقاله

سند فسخ و اقاله

 یک عقد یا معامله می تواند به دو شکل کلی منحل گردد؛ چنانچه طرفین معامله یا عقد مورد بحث توافق نمایند که آن عقد ازبین برود، عقد دیگری که به اقاله موسوم است منعقد میگردد که طی آن بنا بر رضایت طرفین عقد اول منحل میگردد. اما چنانچه بنابر شرطی یا دلیل قانونی ای یکی از طرفین درخواست منحل شدن آن عقد و معامله را کند و جواز قانونی داشته باشد معامله فسخ میشود بدون لزوم رضایت یا حتی اطلاع طرف یا طرفین دیگر. 

انواع فسخ و اقاله

  • فسخ اسناد قطعی
  • فسخ و اقاله اسناد صلح

برای درخواست فسخ یا اقاله باید مراحل قانونی مختلفی در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد. جهت اطلاع از این مراحل و مدارک مورد نیاز می توانید با کارشناسان دفتر اسناد ۳۱۷ تماس بگیرید

دیدگاه ها بسته است