سند وصیت

وصیت نامه

وصیت‌نامه سندی است که به موجب آن، هر شخصی میتواند برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند. وصیت نامه میتواند به صورت خودنوشت، سری و یا رسمی نگاشته شود. برخلاف وصیت نامه های خودنوشت که توسط خود شخص نوشته و امضاء می شود یا وصیت نامه های سری که فقط توسط خود شخص موصی امضاء می گردد، وصیت نامه های رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند و معتبر ترین شکل وصیت هستند. 

انواع وصیت نامه

  • وصیت نامه عهدی
  • وصیت نامه تملیکی

دیدگاه ها بسته است