سند وکالت

تنظیم انواع وکالتنامه

 • وکالت فروش اموال منقول
  • وکالت در خصوص ماشین و موبایل و وسایل منقول میباشد
 • وکالت فروش اموال غیرمنقول
  • وکالت در خصوص ملک و سرقفلی میباشد
 • وکالت کاری و اداری
  • در خصوص مراجعه به ادارات و کارهای ساختمانی و دفتری اعم از کلیه کارهای اداری
 • وکالت عملیات بانکی
  • وکالت در خصوص دریافت و پرداخت و تعویض کارت عابر بانک و در مجموع کلیه کارهای وابسته به بانک بر اساس شرائط متون حقوقی
 • وکالت طلاق
  • در خصوص کارهای وکالت زوجه از زوج و دریافت وکیل
 • وکالت حضانت
  • در مورد حضانت فرزند برای زوج و یا زوجه
 • وکالت خروج از کشور همسر
  • برای دریافت گذرنامه به طور موقت و یا دائم
 • تفویض وکالت
  • انتقال به غیر هرگونه وکالت
 • وکالت خرید اموال منقول و غیرمنقول
  • در خصوص خرید هر نوع اموال

دیدگاه ها بسته است