مشاوره ثبتی و حقوقی

مشاوره ثبتی و حقوقی

برای انجام یک معامله موفق و قانونی، انعقاد انواع قرارداد و هرگونه عملیات نقل و انتقال و خرید و فروش، مشاوره با یک کارشناس آگاه به مسائل حقوقی و ثبتی نه تنها می تواند کار شما را راحت تر و خاطر شما را آسوده کند بلکه از دردسرهای احتمالی که ممکن است به دلیل عدم رعایت موارد قانونی در آینده برایتان پیش بیاید هم اجتناب خواهید کرد. 

دکتر رنجبران و دیگر کارشناسان حقوقی دفتر ۳۱۷ همواره آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور ثبتی و حقوقی برای معاملات و قراردادهای شما هستند. شما همشهریان گرامی میتوانید جهت دریافت وقت قبلی مشاوره از یکی از راه های تماس با دفتر اسناد ۳۱۷ استفاده نمایید.

دیدگاه ها بسته است