گواهی امضاء

گواهی امضاء

به حکم ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰،یکی ازوظایف دفاتر اسناد رسمی، گواهی امضاء  یا « تصدیق صحت امضا» است. گواهی امضاء با کپی برابر اصل متفاوت بوده و باعث رسمی شدن سند عادی نمیگردد. همچنین برای اسنادی که متضمن تعهدات مالی هستن صادر نمی شود.

انواع اصلی گواهی امضاء عبارتند از:

• گواهی امضاء اسناد غیر مالی

• گواهی امضاء الکترونیک (توکن)

گواهی امضاء ممکن است به درخواست سازمان ها، نهادها یا شرکتهای مختلف صادر گردد. در دفتر اسناد رسمی ۳۱۷ انواع گواهی امضاء متداول برای شهرداری، تاکسیرانی، استشهادی یا به درخواست بانکها، شرکتها یا درخواستهای شخصی و غیره و همچنین گواهی امضای الکترونیک یا توکن ارائه می گردد و متقضاییان می توانند با حضور در دفترخانه و با ارائه مدارک لازم و پر کردن فرم مربوطه درخواست دهند.

مدارک لازم برای گرفتن گواهی امضاء:
• اصل کارت ملی متقاضی
• به همراه داشتن فرم در صورت گواهی امضای فرم مخصوص
• معرفی نامه نهاد یا سازمان مربوطه جهت گواهی امضای الکترونیک نهادها و سازمانها

دیدگاه ها بسته است