وکالت عملیات بانکی

هرگاه صاحب حساب به عللی مانند مسافرت و بيماري يا گرفتاری شغلی و موارد مشابه نتواند خود براي انجام امور بانكی خويش اقدام كند شخصي را به وکالت از طرف خود براي انجام تمام يا قسمتی از امور بانكی انتخاب و با صدور وكالتنامه به بانک معرفی ميكند.

مدت وكالت

وكالت ممكن است براي مدت معيني يا نامحدود باشد اگر وكالت براي مدت معيني باشد ضرورتاً بايد سررسيد وكالت-نامه در كارت نمونه امضا و كارت حساب سپردهها يادداشت شود تا در هر مراجعه تاريخ سررسيد به نظر برسد چون اگر بانک دستوری را پس از انقضای مدت وكالتنامه از وكيل پذيرفت در مقابل صاحب حساب مسئول خواهد بود .

در مواقعي كه وكالتنامه رسمي است و مدتي از تاريخ صدور وكالتنامه رسمي گذشته است به منظور اطمينان از ابقاي وكالت رسمی، لازم است مراتب كتبا از دفترخانه اسناد رسمی كه صادر كننده وكالتنامه است استفسار شود تا چنانچه موكل پس از صدور وكالتنامه تا زماني كه از دفترخانه استعلام شده است وكيل خود را عزل نكرده باشد نسبت به تقاضای وكيل ترتيب اثر داده شود.

(مسئوليت هر گونه فسادي با موكل است)
براي حفظ و نگهداري وكالتنامه ها لازم است هر وكالتنامه را با شماره خاصی مشخص و در حسابهای انتظامی ثبت كرده و سپس جزء اسناد سپردهها بايگانی شود كه در مواقع لزوم مراجعه به آن آسان باشد .
توضيح: حسابهاي انتظامي براي نگهداري اوراق و اسناد اماني نزد بانكها است كه متكي به آمار و اوراق تعهدات است .

علاقمندی پیوند همیشگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *