انواع صلح عمری

انواع صلح عمری:
۱- سند صلح عمری: صلحی که نتیجه عقد عمری است و مالک می‌تواند حق انتفاع(برخورداری و استفاده) مادم العمر آن را به طور مجانی یا محاباتی به غیر صلح کند. با انعقاد این عقد و تنظیم سند صلح عمری، عین و منافع مال در مالکیت مالک خواهد بود و متصالح به موجب عقد صلح، حق در انتفاع از اموال را تا پایان مدت عمر خود خواهد داشت. (در این نوع مالکیتی بر عین و منافع نسبت به متصالح موجود نیست وی فقط حق در انتفاع از اموال تا پایان عمر خود دارد) این نوع سند با استناد به ماده ۴۰ و ۴۱ قانون مدنی تنظیم می‌شود.
۲- سند صلح به شرط عمری: مالک، عین و منافع مال خود را به متصالح به صورت مجانی یا محاباتی صلح می‌کند و شرط می‌کند تا وقتی که خود (مالک / اینجا ارباب رجوع دفتر) زنده است حق انتفاع از اموال را داشته باشد و به طور مجانی بتواند از منافع مال برخوردار شود. (در این نوع سند متصالح مالک عین و منافع مال مورد مصالحه می‌گردد. )
۳- صلح با حق فسخ به مدت عمر مصالح: مالک، عین و منافع مال خود را به صورت مجانی یا محاباتی به متصالح صلح و واگذار می‌کند، اما در ضمن سند و عقد شرط می‌گذارد تا زمانی که زنده است اختیار فسخ یا برهم زدن معامله را داشته باشد. (در این سند نیز عین و منافع متعلق به متصالح می‌شود ولی مصالح می‌تواند تا زمانی که زنده است از حق فسخ خود استفاده کرده و عقد را برهم زند.)

علاقمندی پیوند همیشگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *