فک رهن

رهن عقدی است که به موجب آن شخصی (مدیون) مالی را برای وثیقه یا ضمانت به شخص دیگر می‌دهد. به گروگذار اصطلاحاً راهن و به گرو گیرنده مرتهن و به مالی که گرو گذاشته می‌شود مال مرهون یا رهنیه گفته می‌شود. عقد رهن از طرف راهن لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن،جایز می‌باشد و او علی‌الاصول می‌تواند آن را فسخ کند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

فک رهن به معنی خلاص کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراءدائن است،یعنی به‌محض فک رهن دیگر دینی باقی نمی‌ماند. از مصادیق دعوی الزام به فک رهن عبارت است از: شخصی ملک خود را که در رهن است به دیگری بفروشد و تعهد نماید که نسبت به بازپرداخت بدهی خود به مرتهن و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار ظرف مدت معینی اقدام نماید، ولی از انجام تعهدات خود سرباز زند، در اینجا خریدار باید جهت استیفای حق خود بدواً الزام فروشنده را به پرداخت دین خود به مرتهن بخواهد تا موجبات فک رهن با پرداخت بدهی به مرتهن فراهم گردد و سپس در صورت عدم فک رهن مبادرت به تنظیم دادخواست الزام به فک رهن نماید.همچنین زمانی که ملکی در قبال اخذ وام در رهن بانک قرار می­گیرد و راهن مدعی پرداخت تمامی اقساط یا بدهی خود به بانک می­باشد و لیکن مرتهن حاضر به حضور در دفتر اسناد رسمی و فک رهن نمی­باشد. در مورد اموال منقولی که به رهن گذاشته می­شود ممکن است راهن دین خود را پرداخت ­کند ولی با این وجود مال مورد رهن همچنان در رهن باقی بماند، همچنین ممکن است مال منقول مورد رهن توسط راهن، فروخته شود یا راهن (فروشنده) تعهدات خود را مبنی بر فک رهن از مال انجام نداده باشد در این مواردنیز می­توان دادخواست الزام به فک رهن تقدیم نمود..

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به فک رهن

تصویر مصدق سند رهنی
تصویر مصدق اسناد مبنی بر پرداخت دیون
تصویر مصدق قرارداد
شهادت شهود و مطلعین

تحقیقات محلی

اتیان سوگند

درخواست استعلام

درخواست جلب نظر کارشناسی

سایر دلایل و مستندات

علاقمندی پیوند همیشگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *