آراء وحدت رویه در برابر اصل

آراء وحدت رویه در برابر اصل مدارک بخشنامه شماره ۶۶ – و – ر در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۵۷۱۳۶/۸۹ – ۷/۹/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد… ادامه مطلب

استعلام از شهرداری

ضرورت استعلام از شهرداری در انتقال عین ساختمانهای داخل محدوده مطابق ماده ۱ قانون تسهیل اسناد مصوب ۱۳۸۵: دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ و پاسخ از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی املاک… ادامه مطلب

گواهی عدم حضور در دفترخانه

گواهی عدم حضور در دفترخانه درمواردی که طرفین یک معامله،مبایعه نامه یا قولنامه ای در دفتر مشاور املاک یا در بین خودشان نوشته باشند، و تاریخی را بمنظور انتقال سند دردفترخانه معین تعیین نموده باشند، چنانچه هریک از ایشان در موعد مقرر نسبت به حضور در دفترخانه اقدام ننمایند، به درخواست کتبی طرف دیگر، گواهی لازم از سوی سردفتر در خصوص علت عدم انجام معامله… ادامه مطلب

مراحل سند زدن خودرو

بعد از مشخص شدن سلامت و اصالت خودرو، مرحله بعدی مراجعه به یک مرکز تعویض پلاک است. در این مرکز پلاک فروشنده از روی خودرو جدا می‌شود و پلاک خریدار روی خودرو نصب می‌شود. البته در مرکز تعویض پلاک به دلیل استعلامی که از خودرو صورت می‌پذیرد، دزدی بودن یا نبودن آن مشخص می‌شود همچنین اگر آن خودرو تصادفی جرحی یا پرونده قضایی داشته باشد… ادامه مطلب

تعریف و وظایف دفتر اسناد رسمی

تعریف دفتر اسناد رسمی « دفـتر اسـناد رسـمی » واحدی است وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی ، گواهی امضاء و … را مطابق قوانین و مقررات برعهده دارد. عموم افراد برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات ، تعهدات و قراردادهای خود نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنها میباشند.… ادامه مطلب

نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نویسنده: قادر فرامرزپور چکیده: روند اقدامات در تنسیق و تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پیچیدگی و درگیری با قوانین و مقررات بی‌شمار و نیز به لحاظ دخالت عامل انسانی که بری از سهو و اشتباه نیست ممکن است توأم با اشتباه باشد. با قبول این اصل که وقوع اشتباه در تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه‌ها اجتناب‌ناپذیر و… ادامه مطلب