تعریف و وظایف دفتر اسناد رسمی

تعریف دفتر اسناد رسمی

« دفـتر اسـناد رسـمی » واحدی است وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی ، گواهی امضاء و … را مطابق قوانین و مقررات برعهده دارد. عموم افراد برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات ، تعهدات و قراردادهای خود نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنها میباشند. امروزه با گسترش روزافزون تعاملات و روابط آحاد جامعه ، لزوم ثبت رسمی روابط حقوقی بین اشخاص را برای حفظ حقوق خود و پیشگیری از مشکلات احتمالی، بیش از پیش اهمیت و ضرورت میبخشد.

وظـایف دفـتر اسـناد رسـمی: ( ماده ۴۹ ق. ث و ماده ۵۷ ق. آ. د. م )

۱- ثبت اسناد مطابق مقررات قانون

۲- تصدیق صحت امضاء (گواهی امضاء)

۳- مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل ( برابر اصل) و …

مـزایای اسـناد رسـمی: ( مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵ قانون مدنی و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت)

۱- قابلیت استناد در مقام اثبات دعوی یا دفاع

۲- قابلیت صدور اجرائیه (لازم الاجرا بودن اسناد رسمی) بدون مراجعه به دادگاه و بدون حکمی از محاکم

۳- قابلیت استناد به وجود اسناد رسمی توسط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث

۴- اعتبار اسناد رسمی راجع به معاملات و تعهدات نسبت به طرفین یا متعهد و وراث و قائم مقام آنان

۵- اعتبار اسناد رسمی راجع به اموال غیرمنقول نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام‌قانونی آنها و اشخاص ثالث

۶- قابلیت استناد به تاریخ اسناد رسمی به زیان طرفین قرارداد و اشخاص ثالث

۷- عدم قبول و مسموع نبودن انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی

۸- معتبر بودن تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن

اسـناد قابل ثبت در دفتر اسـناد رسمی: (مواد ۱۲۸۸ قانون مدنی و ۴۶ قانون ثبت و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و …)

۱- ثبت برخی اسناد مانند معاملات راجع به املاک ثبت شده، اتومبیل، کشتیها، سهم الشرکه، حق کسب و پیشه یا تجارت، ورقه اختراع، ماشین‌‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

۲- عقود معین مانند اجاره ، وکالت ، صلح ، رهن ، تعهد ، اقرار ، رضایت ، وصیت و … و قراردادهای خصوصی در صورتیکه مخالف قوانین و مقررات و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند.

علاقمندی پیوند همیشگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *