رضایت نامه

این دفترخانه آمادگی کامل را جهت مشاوره و تنظیم سند رضایت نامه از شکایت را دارد. جهت اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با تلفن  ۰۲۱۴۴۰۵۹۰۵۵۰ تماس جاصل نمایید. —————————————————————————————————————————————    رضایت نامه از شکایت شکایت و رضایت در جرایم به دو دسته تقسیم میشود: ۱- قابل گذشت: شامل شکایاتی می شود  که می توان گذشت کرد یعنی اینکه با رضایت شاکی پرونده مختومه شده و… ادامه مطلب

مدارک لازم جهت انتقال قطعی ملک

این دفترخانه آمادگی کامل را جهت مشاوره و تنظیم سند قطعی ملک را دارد. جهت اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با تلفن  ۰۲۱۴۴۰۵۹۰۵۵۰ تماس جاصل نمایید. ————————————————————————————————————————————— مدارک لازم جهت انتقال قطعی ملک عبارتند از : ۱-سند مالکیت بصورت منگوله دار یا تک برگی ۲-بنچاق انتقال قبلی یا مدارک مثبته مالکیت مانند تقسیم نامه و یا حصر وراثت که نشان دهنده نحوهی مالک شدن فروشنده… ادامه مطلب