بذل مهریه

این دفترخانه آمادگی کامل را جهت مشاوره و تنظیم سند رسمی بذل مهریه را دارد. جهت اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با تلفن  ۰۲۱۴۴۰۰۰۶۶۷ تماس جاصل نمایید. ————————————————————————————————————————————— بذل مهریه نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟ ۱- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار… ادامه مطلب

شهادت نامه محضری

ا ین دفترخانه آمادگی کامل را جهت مشاوره و تنظیم شهادت نامه برای دادگاه را دارد. جهت اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با تلفن  ۰۲۱۴۴۰۰۰۶۶۷ تماس جاصل نمایید. ————————————————————————————————————————————— شهادت نامه مشخصاً از نام این سند مشخص است چنانچه شما بخواهید در خصوص مساله یا معامله یا امری شهادت دهید باید طبق سند رسمی انجام گردد: در تاریخ  ………………….    حاضر گشته و حسب المقرر به… ادامه مطلب

وکالت در دعاوی

این دفترخانه آمادگی کامل را جهت مشاوره و تنظیم وکالت محضری بر ای وکلای دادگستری را دارد. جهت اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با تلفن  ۰۲۱۴۴۰۰۰۶۶۷ تماس جاصل نمایید. ————————————————————————————————————————————— وکالت در دعاوی: مواد قانونی ماده ۳۱ ـ هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند . ماده ۳۲ – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ،… ادامه مطلب