افراز اموال مشاع:

این دفترخانه آمادگی کامل را جهت امور مشاوره حقوقی و ثبتی برای همشهریان گرامی را دارد و جهت تعیین وقت مشاوره با جناب دکتر رنجبران در ساعت اداری با تلفن ثابت ۰۲۱۴۴۰۵۹۵۵۰ تماس حاصل نمایید. افراز اموال مشاع چیست و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز کدام است؟ مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد. یعنی هر مالک در… ادامه مطلب