نصاب سن اشخاص برای تنظیم اقرار نامه زوجیت

نصاب سن اشخاص برای تنظیم اقرار نامه زوجیت ردیف ۸۰ – تنظیم اقرار نامه زوجیت با توجه به بند ۲ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال در صورتی كه سن زوج بیست ۲۰ سال و زوجه ۱۸ سال تمام باشد بلااشكال است. بند ( ۱) بخشنامه شماره ۱۹۹۰۰/۲۲ مورخ ۲/۶/۸۱ كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره… ادامه مطلب